CAT | ES | EN | DE | FR
Associació protectora d'animals-Baix Empordà
Telèfon
Google maps
Home
Contacte
Facebook
DENÚNCIES

 

Fets denunciables:
 • Els maltractaments o agressions físiques a animals, o pràctiques que els irroguin sofriments o danys injustificats
 • L'abandonament d'animals
 • El manteniment d'animals en instal.lacions indegudes des del punt de higènico-sanitari o de benestar
 • La pràctica de mutilacions, excepte les controlades per veterinaris en cas de necessitat
 • La donació com a premi, recompensa o regal de compensació per altres adquisicions de naturalesa diferent a la transacció onerosa d'animals
 • La venda o donació a laboratoris o clíniques, sense control de l'administració
 • La venda a menors de 14 anys i a incapacitats sense l'autorització dels que tenen la patria ptestad o custódia
 • La venda ambulant d'animals de companyia
 • La venda ambulant d'altres tipus d'animals fòra dels mercats i fires legalitzades
 • L'us d'animals en espectacles, lluites i altres activitats, si aquestes poden ocasionar sofriment o poden ésser de burles o tractaments antinaturals, o se si pot ferir la sensibilitat de les persones que les contemplen
 • Les lluites de gossos o galls de baralla, el tir al colom o altres pràctiques assimilables.
 • Altres recollits a la llei 22/2003 de protecció dels animals, de 4 de març, de protecció dels animals

Passos a seguir per formalitzar una denúncia:

 1. Omplir i signar el model de full de denúncia o fer un escrit signat on constin les dades del denunciant, les del denunciat (o el màxim de dades que en disposi) i els fets.
 2. Enviar l'escrit original per correu o lliurar-lo personalment a la delegació territorial del departament de medi ambient a Girona, cr Ultonia 10, 17202 Girona. Telèfon 972 223 035
Home | Avís legal | Política de privacitat | Contacte

Centre col·laborador de:

© Associació Protectora d'Animals
del Baix Empordà. Rodamón

Nucli zoològic 6/23/00006