CAT | ES | EN | DE | FR
Associació protectora d'animals-Baix Empordà
Telèfon
Google maps
Home
Contacte
Facebook
F.A.Q.'s

 

 1. Què he de fer si vull adoptar un gos o un gat?
 2. Que he de fer si no em puc fer càrrec del meu animal de companyia?
 3. Per què li he de posar el microxip a la meva mascota?
 4. Per què he de censar la meva mascota?
 5. Que he de fer per censar la meva mascota?
 6. Que he de fer per sol•licitar la llicència de tinença de gossos potencialment perillosos?
 7. Quina documentació s’ha d’aportar per sol•licitar la llicència de gos potencialment perillós?
 8. Quins animals són considerats potencialment perillosos?
 9. Quins requisits són necessàris per obtenir la llicència de gos potencialment perillós?

 10. Els requisits per obtenir la llicència administrativa per la tinència d’animals potencialment perillosos estan regulats a l’art. 3.2 del Decret 170/2002 i són:

  - Ser major d’edat

  - No haver estat condemnat per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació a banda armada o de narcotràfic, així com no esta privat per resolució judicial del dret de la tinència d’animals potencialment perillosos.

  - Tenir capacitat física i aptitud psicològica

  - No haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries de les previstes a l’apartat 3 del article 13 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d’animals potencialment perillosos.

  - Haver contractat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior 150.253 €
Home | Avís legal | Política de privacitat | Contacte

Centre col·laborador de:

© Associació Protectora d'Animals
del Baix Empordà. Rodamón

Nucli zoològic 6/23/00006